kafelillasorg

Genom Kafé Lilla Sorgs inbjudande attityd interagerar olika människor vid olika tillfällen i en rörlig mängd som ibland går vidare och ibland tappas bort.

 

Through Kafé Lilla Sorg's welcoming attitude different people interact on different occasions in a variable amount that sometimes moves on and sometimes gets lost.

 

 

Anlita oss på kafe@lillas.org eller 0046 76 24 79 571

 

 

 

 

<<