kls

 

 

 

 

Kniv, sked, gaffel. Som i kniv, gaffel, sked. Som i gaffel, kniv, sked. Som i gaffel, sked, kniv. Som i sked, gaffel, kniv. Som i sked, kniv, gaffel.