Genom Kafé Lilla Sorgs inbjudande attityd interagerar olika människor vid olika tillfällen i en rörlig mängd som ibland går vidare och ibland tappas bort.


Through Kafé Lilla Sorg's welcoming attitude different people interact on different occasions in a variable amount that sometimes moves on and sometimes gets lost.Anlita oss på kafe@lillas.org eller 0046 76 24 79 571